Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK: Protokół zwrotu towaru.doc